MUDr. Jozef Gabrhel - súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry


Prejdi na obsah

Teplotne vzory kolien sportovcov

Odborné práce

TEPLOTNÉ VZORY KOLIEN MLADÝCH ŠPORTOVCOV
J.Gabrhel, H.Tauchmannová

Armádny športový klub Dukla Trenčín, Slovensko
Bolesti kolien mladých športovcov: klinická a termografická štúdia.
Cieľ štúdie: Sledovať teplotnú úroveň a vzory mladých športovcov v poškodených oblastiach kolenných kĺbov. Porovnať teplotnú distribúciu kože nad bolestivými kolenami mladých športovcov s bolestivými kolenami mladých nešportovcov. Použiť výsledky pri zostavovaní tréningových plánov mladých športovcov.
Materiál a metóda: Za obdobie 5 rokov bolo na oddelení Termovíznej diagnostiky vyšetrených 88 športovcov rôznych športových odvetví,vo veku 14 - 17 rokov. Všetci mali bolesti kolien. 31 po úraze, 57 po preťažení. Porovnávali sme teplotné nálezy ich kolien s teplotnýmmi nálezmi kolien športovcov bez klinických problémov a s 28 nešportovcami stejného veku, ktorí boli vyšetrovaní pre bolesti kolien nejasnej etiológie.
Výsledky: Našli sme veľký počet významne rozdielnych teplotných vzorov v skupine športovcov s bolesťami kolien spôsobenými preťažením a v skupine nešportovcov s bolesťami nejasnej etiológie, v porovnaní so skupinou športovcov s úrazom a kontrolnou skupinou, ktorí boli asymptomatickí.
V stejnom percente prípadov vo všetkých skupinách bol zaznamenaný teplotný vzor odlišný od dospelých kolien, ktorý sme nepovažovali za patologický. Môže to súvisieť so zvýšenou teplotnou aktivitou v epiphyseálnej oblasti spôsobenou rastovou akceleráciou v tomto veku.
Záver: U mladých športovcov s problémami kolien bol nájdený termopatologický vzor v 87%, čo viedlo k úprave tréningovej záťaže. V porovnaní s klinickými nálezmi, bol u 18 mladých športovcov nájdený falošne negatívny termogram. U 9 bol nájdený falošne pozitívny termogram.


Úvod | Prof. životopis | Thermovízia | NOVINKA | Masterpuls | Telocvicna | Sonomuskulo | Poradna | Odborné práce | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu