MUDr. Jozef Gabrhel - súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry


Prejdi na obsah

Bolesti chrbta

Odborné práce

Bolesti chrbta


Význam a uplatnenie školy chrbta

J. Gabrhel, H. Tauchmannová, Z. Popracová
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, SR

Bolesti chrbta sa vyskytujú stále častejšie a predstavujú značný zdravotnícky a ekonomický problém najmä vých krajinách.

Etiológia bolestivých stavov chrbtice je multifaktoriálna :
funkčné poruchy – nezvyklý pohyb, resp. chybné opakované pohyby, preťaženie zapríčinené prácou, alebo športom, prechladenie a pod.
štruktúrne zmeny – podmienené vekom, následky úrazov, tumory a pod.ý disstres
genetické faktory - COL 9 A2

NOVÝ GENETICKÝ RIZIKOVÝ FAKTOR
našla sa -
alela COL 9 A2 génu, ktorá obsahuje tryptophan vplatničke u pacientov operovaných naálnu diskopatiu

viď obr. č. 5 !

Hlavnou fyzikálnou intervenciou školy chrbta (ŠCH) je pohybová liečba.
Táto je zameraná najmä na:
kontrolu bolestiňovanie oslabených svalovrelaxačných techníkíženie mechanického stresu na spinálne štruktúryýšenie telesnej kondície a prevenciu úrazováciu hypermobilných segmentovšenie postúry

Obr. č. 7

Program výchovy a inštruktáže pre frekventantov ŠCH
VÝUKA
anatómia a fyziológia chrbtice
-biomechanika chrbtice
-ergonomika
-zásady udržiavania správnej postúry
-aktivity bežného života
VÝCHOVA
kontrola zmien nálady
zlepšenie sebadôveryýšenie aktívneho prístupu na zvládnutie bolestiíženie pasívnych postupov pri tlmení bolesti
presadzovanie zdravého životného štylu

Vyhodnotenie pacientov sťami chrbáta
Najčastejšie uvádzané dotazníkové systémy :
Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire ( Haas )Back Pain Scale ( Morris )Hannover (FFbH)

The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire
má 10 položiek:
bolesťčnosťíhanieôdzaátieánokálny životčenský život
možnosť samostatného cestovanie

Každá položka sa skóruje bodmi od 0 do 6

Bolesti chrbáta, akútne alebo chronické
-- ak nie sú už teraz, tak určite vúcnosti budú vpozornosti a uvedomenia si ich participácie na krátkodobej a dlhodobej pracovnej neschopnosti , čo vyvolá väčší záujem zo strany zravotníckych štruktúr a zdravotných poisťovní a ich angažovania sa vtohto ochorenia. .

Základné opatrenia v každodennom živote pacienta :
úprava lôžkaá liečba – aerobné cvičenia, chôdza, úraálna stravačná aktivita
život v ( well beening )

Obr. č. 17

Obr. č. 18

Vúčasnom živote je ideálom vyzerať ako slávna modelka, alebo vytrénovaný atlét. Cieľom je pestovať fyzickú krásu. Prioritou sú vytrénované bicepsy, alebo krásne poprsie, ale je malý záujem o pevnú a pružnú chrbticu.

Obr. č. 20

Firma Boeing zôvodu častej pracovnej neschopnosti svojich zamestancov pre bolesti vížoch , sponzorovala široko založenú štúdiu, vporovnávala účinnosť ŠCH a individuálnej starostlivosti u praktických lekárov . Výsledkom tejto štúdie bolo zníženie počtu dní pracovnej neschopnosti v ktorá absolvovala ŠCH.
-------------------------------------------------------
Súčasný koncept medicíny sa v 21 storočí bude pomaly meniť vôsledku zvýšeného záujmu ľudí o vlastné zdravie, ako aj vôsledku pokročilej technológie diagnostickej a operatívnej . Ťažisko sa presunie od terapie ka od zníženia chorobnosti kýšeniu výkonnosti.
Michael


Crichton..


Úvod | Prof. životopis | Thermovízia | NOVINKA | Masterpuls | Telocvicna | Sonomuskulo | Poradna | Odborné práce | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu