MUDr. Jozef Gabrhel - súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry


Prejdi na obsah

Transkraniálna stimulácia elektrickým prúcom

NOVINKA

TRANSKRANIÁLNA STIMULÁCIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION – tDCS


Myšlienka stimulovať oblasť záujmu v mozgu pomocou tDCS je stará viac ako 200 rokov. Krátky vzostup záujmu bol v 60tich rokoch minulého storočia. Avšak až v súčasnosti s príchodom nových zobrazovacích techník mozgu, ako MRI, fMRI, ktoré viedli k lepšiemu pochopeniu základných mozgových funkcií, je tDCS v centre pozornosti. Prístroje tDCS používajú počas liečebných sedení slabé elektrické prúdy. Elektródy sú umiestnené nad určitú oblasť mozgu. Elektrický prúd tečie medzi elektródami, preniká cez lebku a vytvára tok elektrického prúdu v mozgu. Slabý prúd zosilňuje mozgovú aktivitu pod elektródami. Jedným z najdôležitejších aspektov tDCS je schopnosť dosiahnuť zmeny koritkálnej (mozgovej) aktivity i potom, čo skončí stimulácia. Trvanie zmien závisí od dĺžky stimulácie, ako i od intenzity prúdu. Štúdie dokázali že 50% prúdu dosiahne mozog. tDCS stimulácia mení mozgovú funkciu spôsobením depolarizácie alebo hyperpolarizácie kľudového neuronálneho potenciálu. Pri pozitívnej stimulácii prúd spôsobí depolarizáciu kľudového membránového potenciálu, čo zvýši neuronálnu excitabilitu a navodí vyššiu bunkovú aktivitu. Negatívna stimulácia spôsobí hyperpolarizáciu a zníži neuronálnu excitabilitu.
tDCS sa vyznačuje bezpečnosťou, jednoduchosťou použitia, všeobecnou absenciou vážnejších vedľajších efektov. tDCS má dokázané veľmi dobré efekty u pacientov s
Alzheimerovou chorobou, migrénami, depresiami, fibromyalgiou, chronickou neuropatickou bolesťou, fantómovými bolesťami, low back pain, bolesťou indukovanou chronickým stresom, Parkinsonovou chorobou, po cievnych mozgových príhodách, tinitom, traumatickými léziami miechy, u pacientov so závislosťami (fajčenie, alkohol, drogy)... Neustále sú objavované nové aplikácie, ako zvýšenie kognitívnych schopností, vplyv na učenie a pamäť.
Umalého počtu pacientov boli pozorované tieto vedľajšie nepríjemné efekty: brnenie pod elektródami, únava, mierna bolesť hlavy, riziko krátkych záchvatov – skôr sa jedná o dočasnú slabosť navodenú strachom, zmeny nálady, pocit na zvracanie, závrať – iba pri určitých pozíciách elektród.
Keďže tDCS používa elektrický prúd, nemôžeme aplikovať túto liečbu v prípade kovových prístrojov ako kochleárne implantáty, kardiálne stimulátory, kovové implantáty v hlave (okrem štandartných ortodontických materiálov a výplní).

Úvod | Prof. životopis | Thermovízia | NOVINKA | Masterpuls | Telocvicna | Sonomuskulo | Poradna | Odborné práce | Kontakt | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu